کتاب روز

فهم انسان بودن ـ انسان‌شناسی
انسان‌شناسی سابقه‌ای 200 ساله دارد اما با وجود این به عللی در جامعه‌ی علمی ایران مغفول و ناشناخته مانده است. ایران‌زمین با توجه به جایگاه جغرافیایی‌اش، در خلال خروج‌های متوالی انسان‌ریخت‌ها از آفریقا به دیگر نقاط جهان در طی 2 میلیون سال گذشته، هم به مثابه مقصد و هم به مثابه گذرگاه نقشی تعیین‌کننده داشته است و به همین دلیل احتمالاً آگاهی‌هایی فراوانی در این زمینه در دل خود دارد. با این حال...

داستان تطور انسان، امری فرامنطقه‌ای و مختص به تمام انسان‌هاست. دانستن این داستان، اصلی اساسی در فهم «انسان بودن» است که در حوزه‌ی دانش انسان‌شناسی بررسی می‌شود. انسان‌شناسی علمی است که انسان را به مثابه موجود دارای فرهنگ مطالعه می‌کند، در صورتی که سایر علوم چون فلسفه و جامعه‌شناسی، و مردم‌‌شناسی و... تنها بخشی از فرهنگ انسان را پژوهش می‌کنند.

انسان‌شناسی سابقه‌ای 200 ساله دارد اما با وجود این به عللی در جامعه‌ی علمی ایران مغفول و ناشناخته مانده است. ایران‌زمین با توجه به جایگاه جغرافیایی‌اش، در خلال خروج‌های متوالی انسان‌ریخت‌ها از آفریقا به دیگر نقاط جهان در طی 2 میلیون سال گذشته، هم به مثابه مقصد و هم به مثابه گذرگاه  نقشی تعیین‌کننده داشته است و به همین دلیل احتمالاً آگاهی‌هایی فراوانی در این زمینه در دل خود دارد. با این حال به سبب کمبود پژوهش‌ها در این حوزه، دانش ما در این باره اندک است. از این رو امید است کتاب پیش رو نیز همچون کتاب پیدایش انسان، گامی در جهت آشنایی هر بیشتر جامعه‌ی ایرانی با مبحث انسان‌شناسی و دیرین‌انسان‌شناسی باشد.

کتاب حاضر ـ که یکی از مفاخر علم انسا‌ن‌شناسی آن را نوشته است ـ دربردارنده‌ی مباحث بنیادین و پایه‌ای در این زمینه‌ی بسیار مهم است و در آن سرگذست انسان از روزهای آغازین پیدایش تا شروع تمدن بیان شده است. پس از انتشار کتاب، انتشارات آکسفورد با بینشی ژرف آن را جزو مجموعه کتاب‌های «تاریخ جهان» قرار داده است؛ مجموعه‌ای که خلاقانه تاریخچه‌ای مدون و پویا و روزآمد از جهان و مردمانش در روند تغییرِ جهانِ کهن ارائه می‌کند.

 

برگرفته از مقدمه‌های کتاب

ارتباط با ایران نگار

021-66907428

info@irannegar.ir

تهران - میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی (مترو)، پلاک 7، واحد 7

Template Design:Dima Group