چهارشنبه 29 آبان 1398 | Wednesday 20 November 2019

اخبار و مجله اینترنتی

کتابخانه و موزۀ ملی ملک؛ دوستدار کودک

تاریخ و موزه، راهی پیش روی کودکان می‌گذارند کتابخانه‌ها و موزه‌ها، یادخانه و آثارخانه و بستر و آرامش‌گاه ‌اندیشه‌اند

پیشینه نیاسر

کتاب پیش رو ما را با پیشینه و لایه‌های تاریخی موجود در نیاسر آشنا می‌کند و می‌تواند فتح بابی باشد برای انجام پژوهش‌های آتی در این زمینه.

موزۀ ملی ایران دارای مجموعه‌ها و آثاری متنوع از دوره‌های زمانی و مناطق گوناگون است. یکی از آنها مجموعه‌ آثاری است که از زیویه، واقع در استان کردستان به دست آمده اند.

ادنامۀ دکتر مسعود آذرنوش باستان شناس

فهم انسان بودن

منشأ انسان از منظر دیرین‌انسان‌شناسی و باستان‌شناسی

یادداشت هایی درباره آثار تاریخی ایران

یک روستا، یک محله، یک بنا

مطالب - آخرین

اخبار

Template Design:Dima Group